RNDr. Zdena Bartošová, CSc.-genIN, Oravská 2, 82109 Bratislava

Slovensko, www.bartos-delta.sk

IČO: 50386484, DIČ: 1044 75 4150, číslo živnostenského registra: 110-249107Ocenená v akcii Vedec roka 2002 za výsledky v 5. Rámcovom programe Európskej únie cenou udeľovanou Journaliste-Studiom a Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov pod gestorstvom Slovenskej akadémie vied osobnostiam vedy a techniky v SR, ktoré signifikantne prispeli k rozvoju vedy a technológií na Slovensku.

Moje služby: sprostredkovávam genetické testy zo zahraničia priamo zákazníkom (t.j. bez žiadanky od lekára) a poskytujem k nim informatívne genetické rozbory a interpretácie.

Využitie: geneticky personalizovaná výživa (stravovanie), pohyb, psychohygiena, životný štýl a podpora prevencie civilizačných chorôb, ako napr. onkologických, kardiovaskulárnych, diabetu, Alzheimera a niektorých potravinových intolerancií, ako napr. gluténovej a laktózovej intolerancie.

Výstup: výstupom sú reporty, ktoré majú informačný a vzdelávací charakter, nestanovujú spôsob liečby, nenahrádzajú diagnostické vyšetrenia a lekársku starostlivosť, ale môžu byť  veľmi užitočným vodítkom v nastavení optimálnejšieho stravovania, pohybu a životného štýlu  na základe jedinečnej kombinácie genetických daností zákaznika.Môj odborný profil
Okruhy interpretácií
Povaha a podstata ponúkaných služieb
Referencie
Postup
Kontaktné údaje