OKRUHY INTERPRETÁCIÍ


1. SACHARIDY a LAKTÓZA: schopnosť tráviť laktózu v dospelom veku alebo vlohy k laktózovej intolerancii, reakcia na sacharidy a soľ, homeostáza glukózy a sekrécia inzulínu, súvis s prevenciou diabetu mellitus typu 2, súvis a  celulitídou a reakciou na diéty, odporúčania v ohľade celkového príjmu a zloženia sacharidov podľa zistených genotypov.

2. TUKY a CHOLESTEROL: citlivosť na jednotlivé druhy tukov, genetické sklony k nerovnováhe medzi  škodlivým LDL a ochranným HDL cholesterolom, sklony k nadváhe, súvis so srdcovocievnymi ochoreniami, cukrovkou  a Alzheimerom, odporúčania v ohľade celkového príjmu a zloženia tukov podľa zistených genotypov.

3. BIELKOVINY a HOMOCYSTEÍN: genetické predpoklady k odbúravaniu toxického meatbolitu homocysteínu, optimalizácia príjmu bielkovín  vzhľadom na tvorbu amónia,  súvis s migrénami,  srdcovocievnymi, onkologickými a neurologickými problémami, optimalizácia príjmu bielkovín, vitamínov B2, B6, B12 a kyseliny listovej podľa zistených genotypov.

4. DETOXIKÁCIA a ANTIOXIDANTY: genetické vlohy detoxikovať chemické látky prijímané z prostredia a z potravy,  súvis aj s účinkami niektorých liekov a onkologickými ochoreniami, vplyv na stárnutie organizmu, odporúčania v ohľade dennej potreby kritických vitamínov a minerálov podľa zistených genotypov.

5. IMUNITA a GLUTÉN: genetické vlohy k rozvoju  gluténovej intolerancie, genetický profil interleukínov a zápalových faktorov, sekrétorstvo krvných antigénov, vlohy  k vyššej zrážanlivosti krvi, súvis s kostným metabolizmom, vplyv na riziko vzniku onkologických problémov, odporúčania v ohľade príjmu vitamínu D, E a omega-3 tukov podľa zistených genotypov. 

6. KOFEÍN: rýchlosť metabolizmu kofeínu, sklony k závislosti, efekt na zdravie v dlhodobom meradle podľa zistených  genotypov.

7. ALKOHOL: rýchlosť metabolizmu alkoholu, sklony k závislosti, efekt na zdravie v dlhodobom meradle podľa zistených  genotypov.

8. TABAK a NIKOTÍN: účinnosť metabolizmu tabakových karcinogénov podľa genotypu, riziko vzniku závislosti na nikotíne, efekt na zdravie v dlhodobom meradle podľa zistených genotypov.

9. FYZICKÉ DANOSTI a POHYB: potenciál pre vytrvalostné alebo posilňovacie cvičenie, vlohy pre pevnosť svalov, väziva a šliach, trénovateľnosť srdcového svalu a dychovej kapacity, sklony k degenerácii platničiek, potenciál k strategickým alebo k  bojovým typom športových aktivít, vrodená preferencia stereotypnej alebo pestrej fyzickej aktivity, odporúčania pohybových aktivít podľa zisteného genotypu

10. MENTALITA a PSYCHIKA: sklony k rozčuľovaniu, k pocitom napätia, k obavám, reakcia na stres, vnímanie šťastia, sklony k vyhľadávaniu zmien, k vyhýbaniu sa chybám, regulácia cirkadiálnych rytmov, inteligencia a typy inteligencie, pamäť a typy pamäti, odporúčania psychohygieny a  relaxačných aktivít podľa zisteného genotypu.Ku každému okruhu sú priložené Doplnkové informácie, ktoré obsahujú množstvo užitočných informácií a tipov k danej téme.