Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko, www.bartos-delta.sk

IČO: 46057340, IČ DPH: SK2023212114, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 71283/B

Základné imanie spoločnosti: 5,000 €, splatené: 5,000 €

Posledná úprava: 8. február 2023Spoločnosť Bartoš-Delta, spol. s r.o., poskytuje servis majiteľom rezacích stolov s plazmovým alebo vodnolúčovým nástrojom. Za rok 2014 mala zákazníkov vo Veľkej Británii, Rakúsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Slovensku. Spoločnosť poskytuje štandardný servis, celoročné pokrytie servisom, prehliadky strojov, náhradné diely i servis podľa požiadaviek zákazníka. Prehliadky strojov umožňujú našim zákazníkom poznať aktuálny stav výrobných prostriedkov a podľa toho organizovať výrobu. Výsledkom prehliadky je zoznam úkonov, ktoré treba vykonať, aby bol stroj schopný plniť výrobu bez havarijných stavov v nevhodných okamihoch. Údržba a odstraňovanie nedostatkov je vykonávané v menej exponovaných obdobiach a je dopredu naplánované. Na základe pravidelnej údržby sa predlžuje životnosť stroja, jeho presnosť a spoľahlivosť. Možno tak minimalizovať náhle výpadky výroby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chod spoločnosti našich zákazníkov.

V roku 2014 bol dokončený nový riadiaci systém. Jeho kompaktná konštrukcia vyžaduje malé nároky na priestor. Je postavený na jednom štandardnom PC. V spodnej časti rozvádzača sa nachádzajú tri transformátory, napäťový zdroj 24V/10A a svorkovnice. V strednej časti sú štyri ventilátory a nad nimi servosystémy, ktorých môže byť až osem. Ventilátory sa automaticky zapínajú, ak teplota v rozvádzači stúpne nad 40°C. V hornej časti je PC a display. Komunikácia so servosystémami, modulmi na portáli a ovládaním odsávacích zón je cez sériové linky generované modulom PCCM3. Na komunikáciu s operátorom má k dispozícii klávesnicu, 19" monitor, myš a externý USB port. Počítač môže bootovať do dvoch operačných systémov. Samotný rezný program Aton beží v operačnom systéme DOS6.22. V operačnom systéme Windows 7 má operátor všetok komfort na načítanie rezných plánov zo siete alebo pripojenie na internet.

 

      Pohľad na riadiaci systém z predu (bez krytov)                                     Pohľad na riadiaci systém zo zadu (bez krytov)                                          Pohľad na display a zdroje

Servosystémy riadiaceho systému sú postavené na báze 32-bitového DSP procesora. Každý servosystém sa skladá z chladiča, výkonového modulu s adaptívnym prúdovým regulátorom, modulu analógových a binárnych vstupov / výstupov a riadiaceho modulu s procesorom. Aktuálne údaje sa zobrazujú na štvorcifernom displaji, na ktorom sa zobrazuje status serva, pri činnosti aktuálny prúd tečúci motorom a v prípade poruchy poruchový stav. Sú vzájomne prepojené cez sériovú komunikačnú linku, ktorá je v poslednom servosystéme automaticky impedančne prispôsobená, a na druhej strane končí v moduli PCCM3, ktorý je nainštalovaný v PCI slote matičnej dosky. Servosystémy sú zameniteľné, líšia sa len adresou v procesorovom moduli. Všetky parametre riadenia dostáva servosystém po nábehu riadiaceho systému Aton.                           Pohľad na servosystémy, výkonové napätie je vypnuté                                                                                      Pohľad na modul MC (Manual Control)


                                        Pohľad na riadiaci systém s krytovaním                                                                                               Pohľad na modul MCD (Manual Control with Display)

Riadiaci systém je vhodný ako upgrade starých riadiacich systémov. Nakoľko rôznorodosť rezacích strojov je veľká, je vhodné vhodnosť zámeny za riadiaci systém Aton najprv konzultovať.

Zameriavame sa na plazmové zdroje od spoločností Hypertherm, Kjellberg a Daihen. Sme schopní dodať náhradné diely i samotný spotrebný materiál, či už od originálnych výrobcov alebo od spoločnosti Thermacut.


Do plazmových zdrojov vieme ponúknuť fuzzy číslicový prietokomer kombinovaný s teplomerom. Nakoľko niektoré plazmové zdroje majú len tlakový spínač chladiacej kvapaliny, ale nemajú prietokomer, môže dôjsť k stavu, že pumpa beží, tlak vody je a plazmový zdroj možno naštartovať aj vtedy, keď cez samotný horák nepreteká chladiaca kvapalina. Horák nie je chladený a následne môže dôjsť k jeho poškodeniu. Prietokomer toleruje zníženie prietoku, ale pri prietoku pod navolenú hranicu vypne plazmový zdroj skôr, ako dôjde k poškodeniu horáka. Tým je plazmový horák chránený voči zničeniu. Prietok chladiacej kvapaliny je zobrazovaný 7 sekúnd, potom sa na sekundu zobrazí teplota chladiacej kvapaliny. Teplota chladiacej kvapaliny nemá vplyv na vypínanie plazmového zdroja a má len informatívnu hodnotu pre obsluhu.Kontaktujte nás, prosím

Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko

Prevádzka: Tomášikova 30, Omnia blok A, 821 01 Bratislava

Ing. Karol BARTOŠ          mobil: 0911 221 562, e-mail: bartos@bartos-delta.sk