Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko, www.bartos-delta.sk

IČO: 46057340, IČ DPH: SK2023212114, Obchodní registr Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 71283/B

Základní jmění společnosti: 5,000 €, splaceno: 5,000 €

Poslední úprava: 10. prosinec 2015Společnost Bartoš-Delta, spol. s r.o., poskytuje servis majitelům řezacích stolů s plazmovým nebo vodnopaprskovým nástrojem. Za rok 2014 měla zákazníky ve Velké Britanii, Rakousku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Slovensku. Společnosť poskytuje standardní servis, celoroční pokrytí servisem, prohlídky strojů, náhradní díly i servis dle požadavků zákazníků. Prohlídky strojů umožňují našim zákazníkům poznat aktuální stav výrobních prostředků a dle toho organizovat výrobu. Výsledkem prohlídky je zoznam úkonů, které třeba vykonat, aby byl stroj schopen plnit výrobu bez havarijních stavů v nevhodních okamžicích. Udržba a odstraňování nedostatků je vykonávané v méně exponovaných obdobích a je dopředu naplánované. Na základe pravidelní udržby sa predloužuje životnost stroje, jeho přesnosť a spolehlivost. Možno tak minimalizovat náhle výpadky výroby, které můžou negativně ovlyvnit chod společnosti našich zákazníků.

V roce 2014 byl dokončen nový řídicí systém. Jeho kompaktní konstrukce vyžaduje malé nároky na prostor. Je postaven na jednom standardním PC. V spodní části rozvaděče se nacházejí tři transformátory, napěťový zdroj 24V/10A a svorkovnice. V střední části jsou štyři ventilátory a nad nimi servosystémy, ktorých může být až vosum. Ventilátory se automaticky zapínají, jestliže teplota v rozvaděči stoupne nad 40°C. V horní části je PC a monitor. Komunikace se servosystémy, moduly na portálu a ovládáním odsávacích zon je přes seriové linky generované modulem PCCM3. Na komunikaci s operátorom má k dispozici klávesnici, 19" monitor, myš a externí USB port. Počítač může bootovat do dvou operačních systémů. Samotný program Aton běží v operačním systému DOS6.22. V operačním systému Windows 7 má operátor veškerý komfort na načítání řezných plánů ze sítě anebo připojení na internet.

 

        Pohled na řídicí systém ze předu (bez krytů)                                          Pohled na řídicí systém ze zadu (bez krytů)                                          Pohled na monitor a zdroje

Servosystémy řídicího systému jsou postaveny na báze 32-bitového DSP procesora. Každý servosystém se skládá z chladiče, výkonového modulu s adaptivním proudovým regulátorem, modulu analogových a binárních vstupů / výstupů a řídicího modulu s procesorem. Aktuální údaje jsou zobrazeny na čtyřciferním displeji, na ktorém se zobrazuje status serva, při činnosti aktuální proud tekoucí motorem a v případě poruchy poruchový stav. Jsou vzájemně propojeny přes sériovou komunikační linku, která je v posledním servosystému automaticky impedančně přispůsobena a na druhé straně končí v modulu PCCM3, který je nainstalován v PCI slotu matiční dosky. Servosystémy jsou zaměnitelné, liší se pouze adresou v procesorovém modulu. Všechny parametry řízení dostáva servosystém po náběhu řídícího systému Aton.                           Pohled na servosystémy, výkonové napětí je vypnuto                                                                                        Pohled na modul MC (Manual Control)


                                        Pohled na řídíci systém s krytováním                                                                                             Pohled na modul MCD (Manual Control with Display)

Řídící systém je vhodný jako upgrade starých řídících systémů. Nakolik různorodost řezacích strojů je veliká, je doporučeno vhodnost záměny za řídíci systém Aton nejprve konzultovat.

Zaměřujeme se na plazmové zdroje od společnosti Hypertherm, Kjellberg a Daihen. Jsme schopni dodat náhradní díly i samotný spotřební materiál, či už od originálních výrobců nebo od společnosti Thermacut.


Do plazmových zdrojů můžeme nabídnout fuzzy číslicový průtokoměr kombinovaný s teploměrom. Nakolik některé plazmové zdroje mají jenom tlakovej spínač chladící kapaliny, ale nemají průtokoměr, může dojít k stavu, že pumpa běží, tlak vody je a plazmový zdroj možno nastartovat i tehdy, jestliže přes samotný hořák neprotéká chladící kapalina. Hořák není chlazen a následně může dojít k jeho poškození. Průtokoměr toleruje znížení průtoku, ale při průtoku pod navolenou hranici vypne plazmový zdroj dříve, než dojde k poškození hořáka. Tím je plazmovej hořák chránen před zničením. Průtok chladící kapaliny je zobrazován 7 sekund, pak se na sekundu zobrazí teplota chladící kapaliny. Teplota chladící kapaliny nemá vplyv na vypínání plazmového zdroje a má jenom informativní hodnotu pre obsluhu.Kontaktujte nás, prosím

Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko

Provozovna: Tomášikova 30, Omnia blok A, 821 01 Bratislava

Ing. Karol BARTOŠ          mobil: +421 911 221 562, e-mail: bartos@bartos-delta.sk


Hobby

Lesní cyklistika na trati Oravská ulice- Koliba- Biely kríž- Somár- Baba a zpátky pro náročné na Lesní cyklistika

Potápění - Hikari Hikari

Modelová železnice Railroad