Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko, www.bartos-delta.sk

IČO: 46057340, IČ DPH: SK2023 21 2114, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 71283/B

Výška základného imania (capital): 5,000 €, splatené (paid up): 5,000 €

Posledná úprava: 10. december 2015  Srdečne Vás vítame na úvodnej stránke spoločnosti Bartoš-Delta, spol. s r.o. Vyberte si, prosím, jazyk krajiny a pokračujte.

  Welcome on the Bartoš-Delta Ltd. main page. Please, select the language of the country to continue.

  Herzlich willkommen an der Bartoš-Delta GmbH Hauptseite. Bitte, wahlen Sie die Sprache des Geländes aus und setzen Sie fort.

  Herzlich willkommen an der Bartoš-Delta GmbH Hauptseite. Bitte, wahlen Sie die Sprache des Geländes aus und setzen Sie fort.

  Üdvözöljük a Bartoš-Delta Kft. oldalán. Kérjük válasszon nyelvet a folytatáshoz.

  Srdečně Vás vítáme na úvodní stránce společnosti Bartoš-Delta, spol. s r.o. Vyberte si, prosím, jazyk krajiny a pokračujte.
 Slovensko   Great Britain   Őstereich  Deutchland  Magyarország  Česko