Bartoš-Delta, spol. s r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava, Slovensko

www.bartos-delta.sk

IČO: 46057340, IČ DPH: SK2023 21 2114, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 71283/B

Výška základného imania (capital): 5,000 €, splatené (paid up): 5,000 €

Posledná úprava: 8. február 2023

 Slovensko   Great Britain   Őstereich   Magyarország 

RNDr. Zdena Bartošová, CSc.-genIN, Oravská 2, 82109 Bratislava

Slovensko, www.bartos-delta.sk

IČO: 50386484, DIČ: 1044 75 4150, číslo živnostenského registra: 110-249107

Posledná úprava: 12. marec 2017

 Vstúpte   Enter